Hu Li

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
hu.li[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-7120293
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Work Experience

2019.11 – Present Senior Researcher, Experimental Physics/Electron Microscopy and Nano-engineering, Ångström Laboratory, Uppsala University, Sweden

2018.06 – 2019.10 Postdoctoral Researcher, School of Electrical & Electronic Engineering, National Graphene Institute, University of Manchester, United Kingdom

2017.05 – 2018.04 Postdoctoral Researcher, Experimental Physics/Electron Microscopy and Nano-engineering, Ångström Laboratory, Uppsala University, Sweden

Education Experience

2012.09 – 2017.04 Ph.D, Experimental Physics/Electron Microscopy and Nano-engineering, Ångström Laboratory, Uppsala University, Sweden

2009.09 – 2012.08 M.S, The Key Laboratory for Liquid-Solid Structural Evolution and Processing of Materials, Ministry of Education, School of Material Science and Engineering, Shandong University, China

2005.09– 2009.08 B.S, The Key Laboratory for Liquid-Solid Structural Evolution and Processing of Materials, Ministry of Education, School of Material Science and Engineering, Shandong University, China

Teaching Courses

1TM548 Nanomaterials in Energy and Environmental Applications
1TE074 Advanced Electron Microscopy

Forskning

Grants

2020-2023 Swedish Research Council Formas, Young Scholar

2020-2021 Aforsk Research Grant

2020-2021 Stint, Initiation Grant

2018-2019 Luis Wong Foundation at the University of Manchester, UK

Awards

2020 Bergh, Ingegerd stiftelse

2017 Award Winner of 11th China Chunhui Cup Innovation & Entrepreneurship Competition

2014 Graduate School in Advanced Materials for the 21st Century (gradSAM21) Award

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.