Hu Li

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Hu.Li[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-7120293
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.