Mohamad Bazzi

doktorand vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

E-post:
mohamad.bazzi[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar om att studera biologisk mångfald över geologisk tid med ett särskilt fokus på hajar. Denna grupp av marina organismer har en lång evolutionär historia med ett exceptionellt fossilt register huvudsakligen bestående av tänder. Med mitt doktorandprojekt så avser jag att sammanställa en omfattande databas kopplad till dessa topprovdjur och rekonstruera storskaliga evolutionära mönster inom ramen av globala skiften därav massutdöenden och klimatförändringar.

Nyckelord: biodiversity paleobiology geometric morphometrics sharks macroevolution

Mina kurser

Forskning

My main scientific interests relate to biodiversity and trophic ecology of cartilaginous fishes. Collectively, these fishes make up a substantial portion of marine vertebrate richness and exhibit 'truly' a bewildering amount of adaptations and biodiversity. As a palaeontologist I’m interested in broader macroevolutionary questions pertaining to the origin and evolution of such phenotypic diversity. The central goal of my research involves answering specific questions about the role of past mass extinctions and environmental fluxes in producing and shaping the observed modern patterns of morphological richness in sharks. To do this I take advantage of recent advances in statistical shape theory and computational approaches that combined enable a comprehensive strategy in which to quantitatively study evolution of select organisms.

So far my research has focused on reconstructing extinction dynamics in sharks across the famous mass extinction that killed the dinosaurs (66 million years ago). The goal is by the end of my PhD to shed new insight onto the dental-morphological evolution of major living shark clades.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.