Andreas Palm

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
andreas.palm[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 40, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40
751 85 UPPSALA

Forskare vid Centrum för klinisk forskning, Gävleborg

E-post:
andreas.palm[AT-tecken]regiongavleborg.se
Besöksadress:
Gävle sjukhus -157-
Ingång 9 A
801 88 Gävle
Postadress:
Region Gävleborg
801 88 GÄVLE

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09