Jonna Arousell

assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
jonna.arousell[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

M.Sci.

Mina kurser

Biografi

Sexualiteter inom islam: personlig religiositet och interkulturella möten inom sjukvården

Det övergripande syftet med mitt forskningsprojekt är att undersöka hur muslimska kvinnors och mäns sexuella och reproduktiva hälsa främjas, förhandlas och utmanas inom det europeiska hälso- och sjukvårdssystemet. Jag är också intresserad av vilka attityder som framkommer i berättelser om sexualitet, preventivmedel och abort. Med en tvärvetenskaplig ansats ämnar forskningsprojektet rikta fokus mot de juridiska och politiska aspekter som omger sexualitet, reproduktion och religion. Kvalitativa metoder kommer att användas. Målet är att forskningen ska kunna bidra med nya kunskapsdimensioner till gagn för både patienter och professionella inom ett europeiskt hälso- och sjukvårdssystem som i allt högre grad präglas av religiös och kulturell mångfald.

Handledare

Birgitta Essén
Aje Carlbom, Malmö högskola
Sara Johnsdotter, Malmö högskola

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.