Maria Brunskog

pens. Universitetslektor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

E-post:
maria.brunskog[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 83270498-108327
Mobiltelefon:
070-1679960
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Som lektor i kulturvård undervisade jag på de två kandidatprogrammen i kulturvård, ett med inriktning mot föremål och ett med inriktning mot byggnader.

Den forskning jag nu bedriver avspeglar både min ämnesmässiga kompetens, bakgrund och mina intressen - tillämpad materialvetenskap, dvs olika sätt att undersöka och förstå av vad och hur föremål och byggnader är tillverkade. Efter att ha arbetat som konservator med möbler och föremål av trä under tjugo år, vid olika museer i Sverige och Danmark, fortsatte jag mina studier på doktorandnivå vid Göteborgs universitet. År 2003 disputerade jag på en doktorsavhandling som undersöker vilka bevarandeproblem som finns för lackerade arbeten, och i förlängningen för polykroma ytbehandlingar på trä.

Sedan 2012 samarbetar jag med Department of Applied Chemistry, Meiji University, Tokyo, Japan. Genom att arbeta i mångdisciplinära team så uppnås stora fördelar vid studiet av östasiatiska lackföremål som av olika anledningar hamnat i svenska offentliga samlingar.

Jag handleder på doktorandnivå i ett projekt som handlar om färg på metall utomhus, en vanlig materialkombination i bland annat industrihistoriska föremål och konstruktioner i kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Mina forskningsintressen: Asiatiska lacker i svenska offentliga samlingar, historiska tekniker, traditionella material, datering, proveniens, nedbrytning, bevarande, mening, kulturhistoriska värden.

Publikationer:

Brunskog, M. and T. Miyakoshi

A White Gem from Kyoto

published Aug 7 2020a, Studies in Conservation, Taylor & Francis

Our first mutual publication on urushi-related topics is online. The article describes a white tempera-painted (mitsuda) box, in the custody of the Swedish Royal collection, which was misinterpretated for a long time. The investigation is part of a research project in which Uppsala University, Visby, and Meiji University, Tokyo, collaborate in a cross-disciplinary team. The article is published Open Access in Studies in Conservation, which means it can be read by anyone, anywhere. We would be delighted to have you as a reader and helping us to distribute it to anyone who may be interested. We would like to work with you to ensure it reaches as wide (and as appropriate) an audience as possible. As authors, we welcome any comments on its topic.

Show publication

A Colourful Past: Re-examination of a Swedish Rococo Set of Furniture with Focus on the Urushi Component

published Dec 11 2020b, Studies in Conservation, Taylor & Francis

Our second mutual publication on urushi-related topics is online. This time, the topic it is not only related but about actual urushi ware. Up to date, the furniture has been misinterpreted and the stories become mythical. We proudly announce that a number of inconsistencies are clarified by this scientific study. The article is published Open Access in Studies in Conservation, which means it can be read by anyone, anywhere. Again, we would be delighted to have you as a reader and helping us to distribute it to anyone who may be interested. We would like to work with you to ensure it reaches as wide (and as appropriate) an audience as possible. As authors, we welcome any comments on its topic.

Show publication

A Coffer of Renown: A multi-disciplinary approach to examing an early export urushi ware.

To be published soon, Studies in Conservation, Taylor & Francis. Our third paper on Japanese urushi ware in Swedish public collections presents new data on an extraordinary artefact with a long history. It can be linked with significant European events and historical persons, but most of all, it is a testimony of impressive craft skills and precious materials from distant countries. This four centuries-old coffer has two counterparts in Europe: one in a monastery in Spain and another in the Vatican Museum.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Brunskog
Senast uppdaterad: 2021-03-09