Kingkamon Junkunlo

postdoktor vid Institutionen för organismbiologi, Jämförande fysiologi

E-post:
kingkamon.junkunlo[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Regulation of hematopoiesis in the freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.