Kingkamon Junkunlo

Forskare vid Institutionen för organismbiologi, Jämförande fysiologi

E-post:
kingkamon.junkunlo[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi

E-post:
kingkamon.junkunlo[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
070-4093877
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Regulation of hematopoiesis in the freshwater crayfish, Pacifastacus leniusculus

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kingkamon Junkunlo
Senast uppdaterad: 2021-03-09