Sofia Ramstedt

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
sofia.ramstedt[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5970
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, ASTRO- B

E-post:
sofia.ramstedt[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.