Linn Spross

timlärare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Linn.Spross[AT-tecken]ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskar om politiska idéer och föreställningar. Jag disputerade i april 2016 på avhandlingen Ett välfärdsstatligt dilemma: Statens formuleringar av en arbetstidsfråga 1919-2002 som undersökte hur arbetstidsförkortning har tagit form som social politik och ett problem för den svenska välfärdsstaten. Mitt nuvarande forskningsprojekt handlar om hur idéer om en modern arbetsmarknad kom att etableras i Sverige under 1800-talet och vilken lagstiftning som tog form utifrån att dessa idéer förändrades.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linn Spross
Senast uppdaterad: 2021-03-09