Patricia Yocie Hierofani

gästlärare vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Patricia-Yocie.Hierofani[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 7197
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

gästlärare vid Företagsekonomiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag fick Doktorsexamen i kulturgeografi från Uppsala universitet i 2016. Min undervisning är framförallt inom området feministisk ekonomisk geografi, bland annat om genusanalys av arbetsmarknad och transnationell migration.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: qualitative methods gender labour geography feminist post-colonial theories international migration

Mina kurser

Biografi

Jag fick Doktorsexamen i kulturgeografi från Uppsala universitet i december 2016. I avhandlingen undersökte jag maktrelationer mellan Indonesiska kvinnliga migranter som jobbar inom hushållsarbete och sina arbetsgivare. Med den feministiska intersektionella Foucauldianska analysen belyste jag rumsliga formar av kontroll praxis av arbetsgivare, samt rumsliga formar av motstånd av hushållsarbetare. Nu undervisar jag framförallt inom området feministisk ekonomisk geografi.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.