Gabriela Hinchcliffe Voglio

Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Gabriela.Hinchcliffe[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mina intressen ligger inom feministisk ekonomisk geografi och geografiska kulturstudier. Ett särskilt intresse finns för uppkomsten och funktionen av nätverk inom grupper av kreativa aktörer ur ett genusperspektiv.

Nyckelord: entreprenörskap entrepreneurship nätverk economic geography feminist geography

Mina kurser

Biografi

Min akademiska bakgrund är inom kulturgeografi och jag erhåller en master från Stockholms universitet. Min master uppsats ” Krögaren & kocken - vår tids hjälte: En studie om homosocialitet och kreativt entreprenörskap på Stockholms finkrogar” behandlade genusstrukturer bland krögare och kockar på finkrogar i Stockholm. Resultatet från den ledde mig vidare till att vilja undersöka betydelsen av nätverk för att lyckas som egenföretagare. (En intervju med mig i Kontent med resultat från studien finns här: https://issuu.com/kontentmagasin/docs/kontent_nr._3__2012_-_mat

Pågående forskning behandlade frågor kring nätverkande, genus och sociala strukturer. Jag vill synliggöra hur kreativt skapande är en del av en vardag och att det ibland handlar om att vara företagare, men alltid om att vara en del av ett samhälle. Vardagslivet handlar både om hur individer ser på sig själva och sitt arbete, men även kopplingen till samhället och förväntningarna utifrån. Det är både den individuella och de kollektiva processerna inom nätverkandet som jag vill lyfta fram. Med studien vill jag synliggöra fler sätt att se på tillvägagångsätt för nätverkande, företagande och den kreativa processen än gängse normer beskriver.

Undervisning

Ekonomisk geografi, 15 hp
Politisk geografi med samhällsplanering, 15 hp
Planering, befolkning och politik, 15 hp
Marknadsföring och organisation, 15 hp
Regionala och lokala utv. strategier (inkl. fältkurs)

Handledning av C-uppsats, samt B-uppsats

Konferenser

7th Nordic Geographers Meeting, Stockholm, Sweden 2017. Session C3: Cultural Production Within, Against and Beyond Inequalities. Titel: Organizing against inequalities in the cultural field. Explorations into a female and transgender comic artists network in Malmö and ‘the new arts center of Milan’. With: Chiara Valli, Gothenburg university

Feminist Geography 2017: Insides and Outsides of Feminism, May 18-20, 2017, University of North Carolina at Chapel Hill. Session: 1A, Art, Creativity and Politics. Titel: Doing it together - Challenging gender structures and creative practices true collaboration.

Gender, Work and Organization, 8th Biennial International Interdisciplinary Conference, June, 2014, Keele University, UK. Titel: Drawn from a comics network: challenging gender structures and creativity.

5th Nordic Geographers Meeting, Reykjavik, Island 2013. Session: Spatialising gender relations and processes. Titel: Policy on female entrepreneurs in Sweden: Interpretations and praxis

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.