Karin Backvall

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

Mobiltelefon:
073-5998209
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

forskare i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
karin.backvall[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6537
Mobiltelefon:
073-5998209
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min avhandling handlar om representationer av plats i politisk diskurs och nyhetsmedia. Jag är särskilt intresserad av hur rumslig stigmatisering uppstår och utvecklas, och fokuserar på stigmatiserade områden i svenska storstäder. Genom att kritiskt tolka bilden av stigmatiserade platser syftar jag till att avslöja och motverka negativa platsrepresentationer, liksom visa hur dessa samverkar med segregationsprocessen. Min teoretiska grund är postkolonialism och konstruktionism.

Nyckelord: diskursanalys stigmatisering boendesegregation postkolonialism

Mina kurser

Biografi

Fil kand och masterexamen från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Doktorand sedan 2014 med planerad disputation 2019.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.