Amelia Krzymowska

doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Amelia.Krzymowska[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2604
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Doktorand i civilrätt (fastighetsrätt), 2012 -
Biträdande föreståndare vid Institutet för fastighetsrättslig forskning (IFF)

Avhandlingsprojekt
Intresseavvägningar i fastighetsrätten

Undervisning
Terminskurs T2 (civilrätt)
Fastighetsrätt (fördjupningskurs)
Kommersiella och privata fastigheter i praktiken – rättshandlingar i praktiken (fördjupningskurs)
Juridisk översiktskurs
Juridisk fortsättningskurs

Handlare
Prof. Margareta Brattström
Prof. Laila Zackariasson

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.