Johan Forslund

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
johan.forslund[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7256
Mobiltelefon:
070-7926532
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Kort presentation

Doktorand inom marin strömkraft på avdelningen för elektricitetslära. Målet är att producera förnyelsebar el genom en turbin och generator som utnyttjar den kinetiska energin i strömmande vattendrag.

Jag tog min examen i Teknisk Fysik med tillämpad Fysik från Uppsala universitet. Däremellan arbetade jag med att godkänna och införa elektriska 24V komponenter på Scania i Södertälje.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.