Sara Rosenquist

studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
sara.rosenquist[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7230
Mobiltelefon:
070-4250819
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för forskningsstöd

Mobiltelefon:
070-4250819
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Nyckelord: studie- och karriärvägledning studentservice enheten för studie- och karriärvägledning forskningsstöd research support forskningsfinansiering forskningsmedel forskning research funding research grants research applications hjälp med forskningsfinansiering research support office studievägledning

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.