Sara Rosenquist

Utbildningsledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering

E-post:
sara.rosenquist[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7230
Mobiltelefon:
070-4250819
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

studie- och karriärvägledare vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för handläggning, utbildning och lärarrekrytering

Mobiltelefon:
070-4250819
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Nyckelord: områdeskanslier kansliet för naturvetenskap och teknik universitetsförvaltningen samverkan internationalisering utbildningssamarbete internationell samverkan internationella masterprogram utbildningssamordning utbildningsutvärderingar kandidatprogram ingenjörsutbildning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Rosenquist