Michal Smrek

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
michal.smrek[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 5725
Besöksadress:
Rum GT Gamla Torget 6,6319 Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskare i projektet CONPOL på Statsvetenskapliga institutionen sedan april 2019 och har doktorsexamen i statsvetenskap från samma institution. Jag är intresserad av genus- och partipolitik-relaterade frågor och undervisar inom jämförande politik och metod.

Mina kurser

Biografi

Utbildning

Filosofie kandidatexamen i politik och historia, University of Manchester (2011)

Politices masterexamen, Uppsala Universitet (2013)

Filosofie kandidatexamen i statistik, Uppsala Universitet (2014)

Undervisning

Kurser:

Comparative European Politics C (varje maj, huvudlärare)

Master Methods: Qualitative Part (varje november, huvudlärare)

Handledning av kandidatuppsatser inom statskunskap och utvecklingsstudier.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.