Jessica Påfs

Affilierad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
jessica.pafs[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Pol.kand, Medicine Magister i Global Hälsa

Mina kurser

Biografi

Akademisk examen

Pol.kand, Medicine Magister i Global Hälsa

Svåra komplikationer under graviditeten i Rwanda

Rwanda has gjort stora framsteg med återuppbyggandet av sitt hälsosystem sedan folkmorden år 1994. Mödradödligheten har signifikant minskats, men oplanerad graviditet och abortrelaterad vård ses som en fortsatt utmaning. Syftet med mitt doktorandprojekt är att utforska kvinnors vårdsökandebeteende vid komplikationer under graviditeten, samt undersöka mäns involvering. Jag kommer även att utforska vårdgivares perspektiv och erfarenheter av att jobba med kvinnor som haft svåra komplikationer under graviditeten. Slutligen planerar jag att, genom ett hälsosystemperspektiv, identifiera möjliga interventioner och informera hälsopolicyn. Projektet utförs i samarbete med National University of Rwanda.

Handledare

Birgitta Essén
Marie Klingberg Allvin
Pauline Binder Finnema

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.