Signe Jernberg

forskare vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
signe.jernberg[AT-tecken]fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt primära forskningsintresse är beslut och beslutsfattande. Jag studerar beslut genom att undersöka organiseringen av högskolor och universitet. Ett annat intresse är förändringar i administrativa praktiker och idéer inom högskolefältet och hur dessa kan studeras som organisatoriska svar på dels politiska beslut men också andra typer av omvärldskrav. Mitt arbete sker utifrån ett historiskt perspektiv där data samlas i organisationers arkiv och analyseras med en etnografisk ansats.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.