Johanna Chamberlain

Doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Johanna.Chamberlain[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7424
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Född 1989

Studier i spanska och ryska språken vid St Petersburgs statliga universitet, University of Manchester och Uppsala universitet

Amanuens för terminskurs 5 2012-2015
Jur.kand. februari 2015
Universitetsadjunkt terminskurs 2 VT 2015

Doktorand i civilrätt, särskilt skadeståndsrätt, augusti 2015-
Avhandlingsprojekt: Den personliga integriteten och skadeståndsrätten

Undervisning: Terminskurs 2, Terminskurs 6, fördjupningskurserna Skadeståndsrätt och Information och rätt, handledning av uppsatsstudenter

Intresseområden: Skadeståndsrätt, IT-rätt, integritets- och dataskydd

Övrigt: Vinnare av Alumnistiftelsens uppsatspris för bästa examensuppsats 2015
Ledamot i Doktorandrådet 2016-2018
Doktorandrepresentant i Utbildningsutskottet 2017-2018
Doktorandrepresentant i Arbetsgruppen för lika villkor 2016-2019

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Chamberlain
Senast uppdaterad: 2021-03-09