Göran Laurell

professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar

E-post:
goran.laurell[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-2854719072-1986557
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 78–79
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD,PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.