Ina-Maria Jansson

Doktorand vid Institutionen för ABM, Doktorander

E-post:
ina-maria.jansson[AT-tecken]abm.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap. I min forskning studerar jag hur webbaserad insamling (crowdsourcing) av kulturarvsobjekt och metadata inverkar på användarinvolvering och demokratisering av kulturarvsinstitutioner, såsom arkiv, bibliotek och museer.

Mina handledare är professor Isto Huvila (Uppsala universitet), docent och universitetslektor Reine Rydén (Uppsala universitet) och docent Björn Magnusson Staaf (Lunds universitet).

Nyckelord: cultural heritage collections museums archives crowdsourcing

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ina-Maria Jansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09