Cane Amcoff

biomedicinsk analytiker vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Reumatologi

E-post:
cane.amcoff[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4542
Besöksadress:
Rudbecklaboratoriet C11 plan 2
Dag Hammarskjöldsväg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet C11 plan 2
Dag Hammarskjöldsväg 20
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cane Amcoff
Senast uppdaterad: 2021-03-09