Shadi Amid Hägg

doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Lung- allergi- och sömnforskning

E-post:
shadi.amid[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
ingång 40, 2 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 40
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Läkare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.