Maryam Nourzaei

postdoktor i iranska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
maryam.nourzaei[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 6848
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My current research focuses on the emerging of definiteness markers in New Western Iranian languages. My research interests extend across Iranian, Indo-Aryan and Dravidian languages spoken in Iran. Given these are highly endangered, documentation has been a priority, such as documentation of Kholosi and Brahui as on-going projects. My research also focuses on language contact, in particular contacts between Iranian and Indo-Aryan and Iranian and Dravidian languages.

Akademiska meriter: FD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My current research focuses on the emerging of definiteness markers in New Western Iranian languages e.g. Balochi, Kurdi, Lori, Early New Persian and colloquial Persian and Shirazi. My research interests extend across Iranian, Indo-Aryan and Dravidian languages spoken in Iran. Given these are highly endangered, documentation has been a priority, such as documentation of Kholosi and Brahui as on-going projects. My research also focuses on language contact, in particular contacts between Iranian and Indo-Aryan and Iranian and Dravidian languages. In addition, my research focuses on endangered cultures and traditions such as healing and pregnancy traditions, particularly among Afro-Baloch communities in Iran.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maryam Nourzaei
Senast uppdaterad: 2021-03-09