Maryam Nourzaei

Forskare i iranska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
maryam.nourzaei[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 6848
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My current research focuses on the documentation of Mamabies traditions among Afro-Baloch communities and beyond in Iran. My research interests extend across Iranian, Indo-Aryan and Dravidian languages spoken in Iran. Given these are highly endangered, documentation has been a priority, such as documentation of Kholosi and Brahui as on-going projects. My research also focuses on language contact, in particular contacts between Iranian and Indo-Aryan and Iranian and Dravidian languages.

Akademiska meriter: FD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My current research focuses on the documentation of Mamabies traditions among Afro-Baloch communities and beyond in Iran.

My linguistic research interests extend across Iranian, Indo-Aryan and Dravidian languages spoken in Iran. Given these are highly endangered, documentation has been a priority, such as documentation of Kholosi and Brahui as on-going projects. My research also focuses on language contact, in particular contacts between Iranian and Indo-Aryan and Iranian and Dravidian languages. In addition, my research focuses on endangered cultures and traditions such as healing and pregnancy traditions, particularly among Afro-Baloch communities.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maryam Nourzaei
Senast uppdaterad: 2021-03-09