Camilla Söderlund

lokaladministratör vid Områdeskanslier, Kansliet för teknik och naturvetenskap; Enheten för studentservice

E-post:
Camilla.Soderlund[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 3145
Mobiltelefon:
070-4250579
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv.1
Postadress:
Box 536
751 21 UPPSALA

lokalbokare vid Institutionen för geovetenskaper, Administration och service

Telefon:
018-471 3145
Mobiltelefon:
070-4250579
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09