Anna Hauffman

doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Birgitta Johansson

E-post:
anna.hauffman[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-3381371
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Blod- och tumörsjukdomar, ing 100D, 1 tr.
753 09 Uppsala
Postadress:
Blod- och tumörsjukdomar, Administration
751 85 Uppsala

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Vårdforskning

E-post:
anna.hauffman[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-3381371
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Mina kurser

Forskning

Doktorand i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE inom vuxenonkologisk vård där målet är att förbättra omhändertagandet av patienter med cancer som rapporterar oro och nedstämdhet. Vi undersöker nyttan av ett internetbaserat självhjälpsprogram för stegvis vård och jämför bl.a. effekten av det internetbaserade programmet med konventionell vård med avseende på hälsorelaterad livskvalitet, posttraumatisk stress och kostnadseffektivitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.