Michael Nordstedt

systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
michael.nordstedt[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7402
Besöksadress:
Rum POL 4108 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift; Klient

E-post:
michael.nordstedt[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7402
Besöksadress:
Rum POL 1419 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michael Nordstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09