Erik Berglund

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicinsk epidemiologi

Besöksadress:
BMC, Husarg.3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
erik.berglund[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar i forskargruppen för Socialmedicin, vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Min forskning är inriktad mot hjärtkärlpatienters hälsa och hur denna patientgrupp hanterar och värderar sina förskrivna läkemedel. Jag har arbetat med forskningsprojekt där följsamhetet till läkemedelsbehandlingar varit särskilt fokuserat. Jag har också ett metodologiskt intresse för olika typer av stigmodeller/stiganalyser och hur dessa kan tillämpas i folkhälsovetenskap och socialmedicin.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.