Erik Berglund

forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

E-post:
erik.berglund[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Jämlik hälsa och arbetsliv

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Grundutbildningen

E-post:
erik.berglund[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag disputerade 2019 på en avhandling som berör hjärtkärlpatienters hälsa och hur denna patientgrupp hanterar och värderar sina förskrivna läkemedel. Nu arbetar jag i forskargruppen för Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom, vid IFV. Min forskning är huvudsakligen inom arbetslivsområdet och berör både faktorer som kan främja ett välfungerande arbetsliv, såväl som olika faktorer och interventioner som har betydelse för återgång i arbete efter sjukskrivning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09