Susanne Norgren

adjungerad professor , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Susanne.Norgren[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7938
Mobiltelefon:
070-5266323
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.