Aruna Velupillai

receptionist vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för informationstjänst

E-post:
aruna.velupillai[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7727
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.