Tony Thorström

utbildningshandläggare vid Områdeskanslier, Kansliet för medicin och farmaci; Enheten för utbildningsstöd

E-post:
tony.thorstrom[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 4986
Mobiltelefon:
070-1679468
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Vid områdeskansliet för medicin och farmaci arbetar jag huvudsakligen med följande uppgifter:

  • Ansvarig handläggare för programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet
  • Ansvarig handläggare för kommittén för lika villkor
  • Samordnar vetenskapsområdets övergripande processer avseende utbildningsutvärderingar
  • Projektledare för ett kvalitets- och metodutvecklingsprojekt vars syfte är att implementera enhetliga elektroniska processer för studentärenden vid alla utbildningsprogram

Akademiska meriter: FL.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.