Petter Ström

postdoktor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
petter.strom[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
073-6412189
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Hi!

I'm a postdoctoral researcher working with ion-material interactions, ion irradiation, nanostructure formation, energy loss mechanisms, ion beam analysis and instrument development. I'm also the coordinator of the Ångström Laboratory in-house ion beam analysis user group.

My previous work includes plasma-material interaction studies focused on nuclear fusion, for example material characterization, modification of EUROFER97 steel under irradiation and development of fusion plasma diagnostics.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Ström
Senast uppdaterad: 2021-03-09