Simon Davidsson

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Dagens globala energisystem domineras helt av fossila bränslen. Som ett alternativ till dessa ändliga resurser, som samtidigt orsakar klimatförändringar, föreslås ofta en omställning till förnybara energitekniker som sol- och vindenergi. Att bygga dessa energitekniker kommer att kräva naturresurser. Dessutom har de inte en oändlig livslängd. Min forskning fokuserar på hur huruvida en omställning till ett mer hållbart energisystem är möjlig och vad en sådan omställning kan komma att innebära.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.