Nils-Göran Olve

gästprofessor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
nils-goran.olve[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1618
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, entrance C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Nils-Göran Olve är docent vid HHS där han på 70- och 80-talen arbetade med bl a företagsledarutbildning och som uppdragsforskare. Under sjutton år var han partner i Cepro Management Consultants och konsultar numera som freelance. 1995-2017 var han adjungerad professor i ekonomiska informationssystem, särskilt ekonomisk styrning, vid Linköpings universitet och 2011-16 gästprofessor vid UU, dit han alltjämt är associerad. Ensam eller med medförfattare har han skrivit över tjugo böcker.

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Nils-Göran worked for many years as a researcher, educator and writer with the Stockholm School of Economics (Handelshögskolan i Stockholm), and in the 1980s he led management training programmes in China and the International Teachers Programme for management teachers. He then worked as a consultant with Cepro, a Stockholm-based consultancy, at the same time becoming a consulting professor with Linköping University and gradually gravitating back to academia.

He is the author or co-author of numerous articles and more than twenty books in Swedish; several were published in English by Wiley: Virtual Organizations and Beyond (by Bo Hedberg et al., 1997); Performance Drivers – a Practical Guide to Using the Balanced Scorecard (1999); Making Scorecards Actionable (2003); and The Balanced scorecard (2nd ed. 2006). His most recent book in English is Controlling for Competitiveness (CBSP, 2011). Swedish versions of these books were published as Imaginära organisationer; Balanced scorecard i svensk praktik, Framgångsrikt styrkortsarbete, och Ekonomistyrning för konkurrenskraft. He is the editor of Controllerhandboken (11th ed. 2018), an established Swedish classic where he long has contributed articles and now serves as editor. Recent Swedish books are Risk, strategi och styrning och Det här är ekonomistyrning.

A current research interest is price models. This has resulted in several publications with colleagues at Uppsala and Linköping Universities, among them the book Prissättning - affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller. Its authors collaborate in research, education and writing about innovative pricing in close collaboration with selected firms and public-sector organisatons through the resarch network CASIP (Centre for Advanced Studies of Innovative Price models, casip.se).

He was the chairman of the Friends Association at the Royal Stockholm Opera 2001-14, lectures and interviews singers for several such associations, and writes also on opera and singers for Swedish and English publications.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.