Peter Bergkvist

Projektkoordinator vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
peter.bergkvist[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3029
Mobiltelefon:
070-4250314
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Projektkoordinator och Laboratorieansvarig på Tillämpad mekanik

Skyddsombud på Teknikvetenskaper (Ångström)

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.