Nika Rasmussen

Forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
nika.rasmussen[AT-tecken]antro.uu.se
Mobiltelefon:
076-2349276
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Med utgångspunkt i hur urbana ungdomar, boendes i La Paz och El Alto i Bolivia, förstår sin omvärld analyserar jag konstruktioner av ras, etnicitet, genus, sexualitet och klass i min avhandling. Jag intresserar mig mera specifikt för hur kroppar förstås och materialiseras, hur ungdomarna relaterar till och konceptualiserar sina egna och andras kroppar, och hur kroppar kopplas till specifika platser i stadens geografi och exkluderas i andra.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nika Rasmussen
Senast uppdaterad: 2021-03-09