Linda Lännerström

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
linda.lannerstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Leg. sjuksköterska med specialistexamen som Distriktssköterska. Disputerade 2018 med avhandlingen Sick Leave Questions in Telephone Nursing: Perspectives of Persons on Sick Leave and Registered Nurses in Primary Health Care. Knuten till Centrum för klinisk forskning i Eskilstuna.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Linda Lännerström
Senast uppdaterad: 2021-03-09