Soorej Jose Puthoopparambil

universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
soorej.jose[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Lektor och forskare i globalhälsa (inriktning migration och hälsa). Skicklig i att utföra och koordinera forskning på nationell och internationell nivå i samarbete med experter från olika länder och internationella organisationer såsom WHO och IOM. Har gedigen erfarenhet i utveckling av samarbete och nätverk på olika nivåer.

Nyckelord: public health migration immigration detention quality of life

Mina kurser

Biografi

Vardag och välmående bland immigranter som hålls i förvar i Sverige

Irreguljära migranter (avvisade asylsökare inkluderat) hålls ofta i förvar av värdstaten, i syfte att bli utvisade till sitt hemland. De faktorer som tvingat irreguljära migranter att migrera kan ha påverkat deras fysiska och mentala hälsa. Studier har visat att vistelse i förvar förvärrar hälsotillståndet och försämrar deras hälsa och välbefinnande. Mitt projekt fokuserar på att utforska och identifiera de faktorer som främjar och förhindrar välbefinnandet för de irreguljära migranter som tagits i förvar i Sverige. Syftet med projektet är att föreslå genomförbara rekommendationer som kan förbättra livskvalitén och välbefinnandet för dem som tagits i förvar. Deltagarna består av män och kvinnor som tagits i förvar i Sverige. Data kommer att samlas in från fem förvar i Sverige. Studien utförs i samarbete med Migrationsverket och är finansierat av Europeiska flyktingfonden.

Handledare

Magdalena Bjerneld
Beth Maina Ahlberg

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.