Moa Eriksson

Kursadministratör vid Institutionen för elektroteknik, Administration och service

E-post:
moa.eriksson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3378
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.