Girma Gebresenbut

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
girma.gebresenbut[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: single crystal growth quasicrystals and approximants magnetic properties diffraction methods thermoelectric properties

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Girma Gebresenbut
Senast uppdaterad: 2021-03-09