Susanne Mattsson

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
susanne.mattsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697214
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
susanne.mattsson[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
073-4697214
Mobiltelefon:
073-4697214
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Mina arbetsuppgifter består av planering, utveckling samt utvärdering av internetförmedlad stegvis vård med psykosocialt stöd och kognitiv beteendeterapi (KBT). Projektet syftar till att studera effekterna av självhjälpsprogrammet på ångest- och depressionssymtom samt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med cancer.

Forskning/projekt

U-CARE: En randomiserad kontrollerad studie av effekten av ett självhjälpsprogram via internet på oro och nedstämdhet hos cancerdrabbade vuxna

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susanne Mattsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09