Susanne Mattsson

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
susanne.mattsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Mina arbetsuppgifter består av planering, utveckling samt utvärdering av internetförmedlad stegvis vård med psykosocialt stöd och kognitiv beteendeterapi (KBT). Projektet syftar till att studera effekterna av självhjälpsprogrammet på ångest- och depressionssymtom samt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med cancer.

Forskning/projekt

U-CARE: En randomiserad kontrollerad studie av effekten av ett självhjälpsprogram via internet på oro och nedstämdhet hos cancerdrabbade vuxna

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.