Mayank Mahajan

Postdoktor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Molekylär evolution

E-post:
mayank.mahajan[AT-tecken]icm.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar inom molekylärbiologi och evolution, som innefattar användning av olika bioinformatikmetoder som phylogenetik, komparativ genomik, proteinstruktur och funktion, storskalig dataanalys, databaser och programmering. För att dra korrekta slutsatser, är det ganska viktigt att studera biologi från alla aspekter av vetenskapen, såsom fysik, kemi, matematik och evolution.

Vi studerar de komplexa bakterierna i Planctomycetes phylum. Min forskning handlar om att studera genomisk grund för den funktionella och strukturella komplexiteten hos komplexa organismer. Vi vill avslöja den genomiska grunden för de stora övergångarna i utvecklingen av komplexa organismer och beskriva de evolutionära processerna som medförde sådana övergångar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mayank Mahajan
Senast uppdaterad: 2021-03-09