Mikael Thelin

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Mikael.Thelin[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Till mina forskningsintressen hör skolvalsfrågor i Sverige, särskilt valet till gymnasiet, samt hur detta kan relateras till elevernas geografiska kontexttillhörighet Jag är också intresserad av att belysa olika ämnesdidaktiska frågeställningar och vilken betydelse utvecklingen inom den svenska skolan har för lärandet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.