Jonas Ahlström

systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; IT Servicedesk och klientstöd

E-post:
jonas.ahlstrom[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support

E-post:
jonas.ahlstrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7198
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.