Loretto Villalobos

doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
loretto.villalobos[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag heter Loretto Villalobos och är doktorand i etnologi. Utöver forskningen är jag även scenkonstkritiker på frilansbasis och förekommer i bland annat UNT och Aftonbladet.

Min avhandling handlar om hur minnet av den chilenska diktaturen 1973-1990 och den exil som diktaturen gav upphov till gestaltas och konstrueras i livshistorierna hos exilchilenare och återvändare som var barn under denna period. En central frågeställning som jag är intresserad är hur det kollektiva minnet av denna historiska period används som en språklig repertoar i de individuella livshistorierna bland informanterna, och hur mening skapas utifrån denna repertoar. Studien är baserad på intervjuer och etnografiskt fältarbete under tre perioder 2012-2014.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Loretto Villalobos
Senast uppdaterad: 2021-03-09