Mikael Svensson

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
mikael.svensson[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mikael Svensson har varit doktorand på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet sedan februari 2011. Han har en Fil. Master i sociologi från Göteborgs universitet.

Mina kurser

Biografi

Mitt avhandlingsarbete fokuserar på frågor som rör relationen mellan klass och rasism. Hur och varför kan klass ha betydelse för rasistiska praktiker? Det finns en utbredd uppfattning om att främlingsfientlighet och rasism främst återfinns inom arbetarklassen, såväl inom det offentliga samtalet som inom forskningen. Forskningsresultaten är främst baserade på ett omfattande antal kvantitativa attitydundersökningar. Arbetarklassen uppvisar genomgående, i både svensk och internationell forskning, mer negativa attityder jämfört med personer som befinner sig i mer privilegierade klasspositioner och som har högre utbildning. Resultaten har dock i frågsatts och kritiserats men i de flesta fall försvarats. Oavsett vad som anses om kritiken mot den befintliga forskningen är kunskapen om vilka mekanismer som är betydelsefulla för relationen mellan klass och rasistiska praktiker inom olika samhällsklasser fortfarande begränsad.

Mitt intresse är inte i första hand vilken samhällsklass som skulle vara mest eller minst rasistisk, utan vilka dimensioner av klass som faktiskt har betydelse för människors praktiker i relation till ”invandrare” eller olika rasifierade ”grupper”. Avhandlingen är baserad på etnografiskt influerade fallstudier av personer med arbetarklasspositioner som bor i ett arbetarklassområde respektive personer med högre klasspositioner som bor i ett socioekonomiskt mer privilegierat område. Intervjuerna berör främst vardagsliv och betydelsen av utmärkande klassituationer, exempelvis arbete, boende, sociala relationer och fritidsaktiviteter.

Forskningsintressen

Klass

Rasism och rasifiering

Marxism

Kritisk realism

Kvalitativ metod

Sociologisk teori

Nuvarande undervisning

Sociologisk teori (Samhällsvetarprogrammet och Samhällsplanerarprogrammet)

Sociologiska perspektiv på globalisering (Samhällsplanerarprogrammet)

Kvalitativ metod (Sociologi, Socialpsykologi och Arbetsliv, organisation och personal)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.