Charlotta Odelius

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
charlotta.odelius[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Jag är läkare och doktorand vid institutionen för Neurovetenskap, psykiatri sedan 2013. Jag är del i forskargruppen Känsloreglering och Impulskontroll som arbetar utifrån stress-sårbarhetsmodellen. Mitt forskningsfält handlar om självskadande beteende bland psykiatriska patienter. Jag är även kursledare för den fristående kursen Psykiatri, 15 hp.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotta Odelius
Senast uppdaterad: 2021-03-09