Olivier Donzel-Gargand

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Olivier.Donzel-Gargand[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7252
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: electron microscopy atom probe tomography thin film solar cell cigs focused ion beam

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.