Patrik Ödman

systemadministratör vid IT-avdelningen, Enheten för användarstöd och e-lärande; IT Servicedesk och klientstöd

E-post:
patrik.odman[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support

E-post:
patrik.odman[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7975
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar med klientstöd till användare av Central IT-arbetsplats och är även kontaktperson för AV-teknik/ Videokonferens på Segerstedthus.

Vid behov av hjälp ber jag dig kontakta vår gemensamma kontaktväg via Servicedesk eller 018-471 4400.

Läs mer om Central IT-arbetsplats på MP

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.