Per Widén

timlärare vid Konstvetenskapliga institutionen

Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag arbetar sedan 2012-01-01 som post dok på institutionen för idé- och lärdomshistoria med projektet ”Att skapa en fosterländsk historia. Adolf Ludvig Stjerneld som kulturarvsproducent, museigrundare, samlare och historieförfalskare”, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet är tänkt att analysera det tidiga 1800-talets kulturarvsskapande och historiebruk med utgångspunkt i Stjernelds arbete med bland annat Statens porträttgalleri på Gripsholms slott och Kungliga samfundet för utgivande av handlingar rörande Skandinaviens historia.

Vidare har jag undervisning på A-, B- och Masternivå på institutionen samt handleder C-uppsatser på Konstvetenskapliga institutionen. Jag är också ansvarig för momentet "Swedish art history" på kursen Swedish Culture på institutione för ABM.

2009 disputerade jag vid Göteborgs universitet på avhandlingen Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814-1845 (Gidlunds förlag), där jag analyserade debatten om ett svenskt nationalmuseum under 1800-talets första hälft.

Utöver min forskning har jag arbetat på olika museer som med samlingar och publik verksamhet, samt på Riksarkivet som projektledare för digitaliseringen av Svenskt Biografiskt Lexikon.

Mina forskningsintressen rör kulturarv och kulturarvshistoria, historiebruk, museologi, nationalism och konsthistoria.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.