Andreas Solders

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
andreas.solders[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 2631
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.